top of page

โรคด่างขาว ความขาวที่ต้องกำจัด

          โรคด่างขาวเป็นลักษณะความผิดปกติของผิวหนังที่มีสีขาวและมีขอบชัดเจน สาเหตุเกิดจากการที่เซลล์สร้างเม็ดสีถูกทำลาย ทำให้ไม่มีการสร้างสีผิวบริเวณนั้น เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย มักจะขึ้นตามบริเวณที่ถูกเสียดสีหรือโดนแดด โรคนี้ไม่ทำให้เจ็บปวดหรือมีอาการคัน ยกเว้นเมื่อถูกแดดจะมีอาการแพ้แดดได้ง่าย ทำให้ผิวแดงและแสบร้อน ปัญหาหลัก

จึงเป็นเรื่องความสวยงามทำให้ผู้ที่มีอาการขาดความมั่นใจ

          รอยด่างขาวเกิดขึ้นได้หลายบริเวณ เช่น รอยด่างขาวบริเวณผิวหน้าและรอบปากหรือบริเวณที่โดนแดดบ่อยและมลภาวะ

ต่าง ๆ ทำให้สีผิวแตกต่างไม่สม่ำเสมอ ทำให้แต่งหน้ายาก

 

 

          ส่วนรอยด่างขาวเกิดในจุดที่มองไม่เห็นและมีการเสียดสีบ่อย เช่น บริเวณรักแร้ ขาหนีบ ทำให้ผู้มีอาการละเลยไม่รีบทำการรักษาอย่างถูกวิธีตั้งแต่ในระยะแรก นานไปผิวจะมีรอยด่างชัดขึ้นหรือกว้างขึ้น ขั้นตอนการรักษาจะยุ่งยากและใช้เวลานานขึ้น

อาการของโรคด่างขาวแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

          1. โรคด่างขาวเฉพาะที่ อาการนี้พบได้ทั่วไป มักเกิดขึ้นเฉพาะจุด ไม่ลุกลาม สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของตัวอ่อนระหว่างอยู่ในครรภ์ คาดว่าเป็นเพราะความผิดปกติของยีนร่วมกับระบบภูมิต้านทาน มลภาวะจากสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการกระทบกระเทือนทางอารมณ์ ล้วนมีส่วนกระตุ้นให้เริ่มอาการด่างขาวได้

          รอยด่างขาวเฉพาะที่ในบางรายอาจหายไปเองได้ ถ้าเป็นมากหรือลุกลามจนน่าเกลียด แพทย์ทางโรคผิวหนังอาจ

ให้ยารักษาทั้งชนิดกิน ทั้งชนิดทาที่เป็นยาน้ำหรือยาสเตียรอยด์ร่วมกับการฉายแสงในช่วงคลื่นเฉพาะของช่วง UVB

หลังทายาควรให้ผิวหนังส่วนที่เป็นด่างขาวอาบแดดอ่อน ๆ

          นอกจากนั้นยังรักษาได้ผลดีด้วยการปลูกถ่ายผิวหรือเซลล์สร้างสี ทำให้รอยด่างขาวจางลงจนเนียนเสมอสีผิวในที่สุด สำหรับค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายด้วยเซลล์สร้างสีนั้น รอยด่างขาวขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตร มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 10,000 บาท ราคาอาจสูงขึ้นตามขนาด บริเวณที่เป็นและความยากง่ายในการปลูกถ่ายเซลล์สร้างเม็ดสีในแต่ละบริเวณผิวหนัง

          2. โรคด่างขาวแบบกระจายตัว มักเป็นทั่วทั้งสองด้านของร่างกาย อาการจะลุกลามไปเรื่อยอย่างช้า ๆ หรือหยุดเป็นพัก ๆ บางคนอาจมีรอยด่างขาวกระจายไปเกือบทั่วตัว อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น กรรมพันธุ์ ระบบภูมิต้านทานหรือเคมีชีวะในร่างกายผิดปกติและเกิดจากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทำให้เซลล์เม็ดสีถูกทำลายโดยสารพิษต่าง ๆ ในขณะที่กำลังผลิตเม็ดสี จึงไม่สามารถผลิตเม็ดสี ผิวบริเวณนั้นจึงเป็นรอยด่างขาว การรักษาด้วยการปลูกถ่ายผิวหรือเซลล์สร้างสีไม่ค่อยได้ผล โรคมีอาการเรื้อรังและเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต

          สำหรับสาเหตุของโรคด่างขาวที่เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันทำลายเม็ดสีทำให้เกิดเป็นรอยด่างขาวขึ้น มักพบร่วมกับโรคทางระบบต่อมไร้ท่อหลายโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน เช่น โรคต่อมไทรอยด์อักเสบ โรคเบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์ทางโรคผิวหนัง

เรียบเรียงและเขียนโดย SC Skinclub (ไม่อนุญาตให้คัดลอกเนื้อหาไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด)

     Mr.SC

BeautyGuru

bottom of page