top of page

Motif IR (เลเซอร์กระชับรูขุมขน)

กระตุ้นสร้างคอลลาเจน กระชับผิว เรียบเนียน โดยไม่เกิดผลข้างเคียง Motif IR เป็นการปล่อยพลังงาน Diode Laser ในรูปแบบพิเศษทำให้ลำแสงของ Diode Laser ออกมาเป็นจุดเล็กๆ เมื่อรวมกับคลื่นวิทยุความถี่สูง (RF) จะทำให้เกิดความร้อนลึกลงไปในชั้นผิวล่างเรียกว่า Matrix Heat Bands พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจะมีผลกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ ทำให้ผิวหนังมีความตึงตัว เรียบเนียนขึ้นโดยไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อผิวด้านบนโดย Motif IR จะสามารถใช้งานได้ดังนี้

 

 

 

  • สำหรับริ้วรอยล่องลึก (Deep wrinkle) เช่นริ้วรอยใต้ตา หางตา

  • ลดรอยแผลเป็น หลุมสิว (Acne Scar) รูขุมขนกว้างมากๆ

  • ลดริ้วรอยตื้นๆ (Fine Line) ทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้น

  • ช่วยกระชับรูขุมขน

Motif IR ช่วยรักษาในเรื่อง กระบวนการสร้างคอลลาเจนจะใช้เวลาอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ โดยผลการรักษาจะค่อยๆ เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากทำเสร็จสามารถแต่งหน้าได้ตามปกติ แนะนำให้ทำติดต่อกันประมาณ 4-6 ครั้ง ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคน โดยทำห่างกันทุก 3-4 สัปดาห์

 

รูขุมขน
รูขุมขน, รอบเหี่ยวย่น
bottom of page