top of page

HAIR REMOVAL (กำจัดขนถาวร)

IPL กำจัดขนถาวรได้อย่างไร?


IPL ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 650-950 nm ทำงานโดยการส่งผ่านแสงลงไปที่ผิวหนัง เม็ดสีของขน (melanin) จะดูดซับพลังงานแสงจาก IPL ไว้ จนเกิดเป็นพลังงานความร้อนขึ้นที่บริเวณรากขึ้น ที่อุณหภูมิ 72 °C รากขน และhair follicle จะถูกทำลาย ทำให้กระบวนการเจริญเติบโตของขนใหม่ถูกยับยั้ง คนใหม่ที่งอกขึ้นมาจึงไม่สมบูรณ์ คือมีลักษณะ เส้นบางลง และสีจางลง ส่วนขนแก่เมื่อรากขนถูกทำลาย ขนก็จะตายและหลุดออกไปเอง (hair follicle เปรียบเสมือนบ้านของขน การเจริญเติบโตของขนเกิดขึ้นบริเวณนี้ และยังมีท่อเปิดที่ผิวด้านบนเพื่อให้ขนงอกยาวออกจากผิว)

 

 

กำจัดขน

กำจัดขนถาวรแปลว่า จะไม่มีขนขึ้นบริเวณนั้นอีกเลยใช่ หรือ ไม่?


การกำจัดขนถาวรด้วย IPL ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีขนขึ้นบริเวณนั้นอีกเลย 100% แต่หลังจบกระบวนการรักษาขนบริเวณนั้นจะลดลงประมาณ 80% ขนที่ตายไปแล้วจะไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้อีก แต่ขนที่เราเห็นงอกขึ้นมาใหม่หลังการรักษาประมาณ 6-12 เดือนนั้น เกิดจาก hair follicle ที่อยู่ใกล้เคียงกับอันที่เราทำลายไปแล้วสร้างขนขึ้นมา ซึ่งตอนนั้น hair follicle เหล่านี้ยังไม่เจริญเติบโตขนจึงไม่มีเม็ดสีสำหรับดูดซับแสงในเวลานั้น hair follicle เหล่านี้จึงไม่ถูกทำลายไปในตอนนั้น

การกำจัดขนด้วยวิธีนี้มีความเจ็บปวดมากน้อยเพียงไร?


ขณะทำการรักษา ผู้รับการรักษาจะรู้สึกเจ็บร้อนลึกๆใต้ผิวหนัง บริเวณที่มีเส้นขนหนาแน่นหรือเส้นขนขนาดใหญ่จะรู้สึกร้อนมากกว่าบริเวณอื่น ก่อนทำต้องทายาชาทิ้งไว้ประมาณ 20-60 นาที ขึ้นอยู่กับบริเวณที่จะทำการรักษา
การกำจัดขนถาวรด้วย IPL จะทำให้ผิวใต้วงแขนขาวขึ้นด้วยหรือไม่?
สาเหตุหนึ่งที่ผิวบริเวณรักแร้คล้ำก็คือ ตอขนที่งอกขึ้นมาใหม่หลังจากการโกนขน และการโกนขนทำให้เกิดการะคายเคืองกับผิวทำให้ผิวคล้ำ การกำจัดขนด้วยการถอนหรือแวกซ์ทำให้เกิดการระคายเคืองและตุ่มบนผิว 
การกำจัดขนถาวรด้วย IPL นั้นเป็นการทำลายรากขน ขนที่หลุดออกมาโดยไม่มีปุ่มรากขน จึงไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองและตุ่มที่ทำให้ผิวดูไม่เรียบ ผิวจึงขาวเนียนใสขึ้น

กำจัดขน
กำจัดขนรักแร้,กำจัดขนถาวร
กำจัดขน,กำจัดหนวด
กำจัดขนหน้าอก,กำจัดขน
กำจัดขน,กำจัดขนถาวร

IPL hair removal เหมาะกับใคร?


เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวขาว ถึงผิวสีน้ำตาลอ่อน และมีขนสีดำเข้มจนถึงน้ำตาลอ่อน ผู้ที่ต้องการกำจัดขนบริเวณที่ไม่ต้องการ เช่น ขนหน้าแข้ง ขนรักแร้ ขนหนวด เครา หน้าอก หลัง ขนบริเวรขอบbikini หรือขนใน bikini สิวเสี้ยนที่จมูก และผู้ที่ต้องการให้ใต้วงแขนเรียบเนียนใส

bottom of page