top of page

สิวอักเสบกวนใจ จัดการให้ตรงจุด


สิวอักเสบกวนใจ จัดการให้ตรงจุด สิวอักเสบคือสิวอุดตันและเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบ มีความรุนแรงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนเชื้อและขนาดของสิวอุดตัน หากไม่รู้วิธีการดูแลอย่างถูกต้อง การอักเสบอาจลุกลามและเกิดแผลเป็นได้ สิวอักเสบส่วนใหญ่มีปัจจัยสาเหตุทั้งภายในและภายนอกร่างกายโดยปัจจัยภายในร่างกายอาจเกิดจากภาวะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ ระบบขับถ่ายไม่ดีหรือโรคภัยไข้เจ็บส่วนปัจจัยจากภายนอกร่างกายโดยทั่วไปเกิดจากมลภาวะสิ่งแวดล้อม แบคทีเรียและเครื่องสำอาง สาเหตุและวิธีการรักษา

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page